تنهاترین من تنهام نزار

اگر تنهاترین تنها شوم باز (خدا) هست ‍‍.او جانشین تمام نداشته های من است ...


خسرو شکیبایی می گفت:
بعضی وقت ها یه طوری میسوزوننت
 که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن...،
بعضی وقت ها یه طوری خاموشت میکنن
که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن.
زمانه ایست که خیلی چیزها آنطوری که بود یا باید باشد نیست.
شاید آرام تــر می شدم
فقــط و فقـــط…
اگر می فهمیدی ،
حرفهایم به همین راحتــــی که می خوانی
نوشته نشده اند !!!
بیچاره مترسک…

سرتاسر سال از مزرعه مواظبت کرد

در آغاز فصل سرد تنش هیزم آتش کشاورز شد

پاداش وفاداری جز این نیست….

 


دنیای آدم برفی دنیای ساده ایست:

اگر برف بیاید هست٬

اگر برف نیایدنیست.

مثل دنیای من....٬

اگر تو باشی هستم٬

واگر نباشی ....

 

 برچسب‌ها: خسرو شکیبایی, حرف های راحت, مترسک, آدم برفی
+ نوشته شده در یکشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۱ساعت ۱۸:۱۸ بعد از ظهر توسط A.M |